Menu

MUZEUM MOTORYZACJI
TARNOWSKIE GÓRY

Motocykle • Rowery i rowery z silnikami • Samochody
BiletyLinia

DZISIAJ: Otwarcie planowane w drugiej połowie września 2024!

sprawdź ceny biletów
BiletyLinia

Tarnowskie Góry

ul. Czarnohucka 10

UE

Fundusze Zewnętrzne

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach. W ramach projektu zostaną:
- wymienione okna i drzwi,
- docieplone przegrody zewnętrzne i strop nad piwnicą,
- wymienione instalacje C.O i C.W.U,
- wymienione oprawy oświetleniowe na led dostosowane do funkcji muzealnej,
- przyłączenie do systemowego źródła ciepła,
- instalacja fotowoltaiki.
Wnioskodawcą i Beneficjentem jest Fundacja ENMOVIGO.
Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 955 614,48 zł.

Wartość dofinansowania: 2 512 272,31 zł

ZamówieniaOgłoszenie

16.12.21

Termomodernizacja budynku

Zapraszamy do składania ofert do 31 grudnia 2021 roku na zadanie termomodernizacji budynku – roboty budowlane: a. Prace budowlane związane z dociepleniem (ocieplenie ścian, docieplenie stropu nad piwnicą wełną od spodu),
b. Wymiana opraw,
c. Montaż instalacji fotowoltaicznej,
d. Instalacje c.o i c.w.u,
e. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z przedmiarem.
Szczegółowy opis zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach załączonych na Bazie Konkurencyjności.
Szczegóły oferty wraz załącznikami zawarto na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

Zobacz ogłoszenie


Zapytanie Ofertowe

10.11.21

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 20 000 zł netto

na Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej projektu pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Szczegóły w załączniku:


Zapytanie Ofertowe

24.08.21

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł netto

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem


KONTAKT

 • Tarnowskie Góry

  ul. Czarnohucka 10

  woj. Śląskie, Polska

 • KRS 0000736967

  NIP 6452556615

  REGON 380559336

 • enmovigo@onet.pl

  (+48) 697 529 757

  (+48) 697 529 752

 • Jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj naszą działalność! Fundacja EnMovigo - ING Bank Śląski - nr: 15 1050 1230 1000 0090 3154 6238, z dopiskiem "DAROWIZNA na cele statutowe"


Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem