Menu

MUZEUM MOTORYZACJI
TARNOWSKIE GÓRY

Motocykle • Rowery i rowery z silnikami • Samochody

BiletyLinia

DZISIAJ: zwiedzanie chwilowo niemożliwe

sprawdź ceny biletów
BiletyLinia

Tarnowskie Góry

ul. Czarnohucka 10

UE

Zamówienia

Ogłoszenie

16.12.21

Termomodernizacja budynku

Zapraszamy do składania ofert do 31 grudnia 2021 roku na zadanie termomodernizacji budynku – roboty budowlane: a. Prace budowlane związane z dociepleniem (ocieplenie ścian, docieplenie stropu nad piwnicą wełną od spodu),
b. Wymiana opraw,
c. Montaż instalacji fotowoltaicznej,
d. Instalacje c.o i c.w.u,
e. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z przedmiarem.
Szczegółowy opis zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach załączonych na Bazie Konkurencyjności.
Szczegóły oferty wraz załącznikami zawarto na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

Zobacz ogłoszenie


Zapytanie Ofertowe

10.11.21

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 20 000 zł netto

na Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej projektu pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Szczegóły w załączniku:


Zapytanie Ofertowe

24.08.21

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł netto

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem


KONTAKT

 • Tarnowskie Góry

  ul. Czarnohucka 10

  woj. Śląskie, Polska

 • KRS 0000736967

  NIP 6452556615

  REGON 380559336

 • enmovigo@onet.pl

  (+48) 697 529 757

  (+48) 697 529 752

 • Jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj naszą działalność! Fundacja EnMovigo - ING Bank Śląski - nr: 15 1050 1230 1000 0090 3154 6238, z dopiskiem "DAROWIZNA na cele statutowe"


Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem